główna
 • Stan upraw w kraju
  Wiosna w pełni, wegetacja upraw nabrała tempa. Dla rolników to czas intensywnej pracy. Sprawdź, jaki jest stan upraw i jak daleko posunięte są prace polowe w poszczególnych regionach kraju.
 • Pożar sortowni owoców pod Grójcem
  Wczoraj w nocy w ogniu stanęła hala magazynowa należąca do Grupy Producentów La Sad w Borzęcinie w powiecie grójeckim (woj. mazowieckie). Obiekt spłonął doszczętnie.
 • Jakie miejsce rolnictwa w konstytucji?
  Czy wieś i rolnictwo powinny mieć własne miejsce w konstytucji? - zastanawiali się uczestnicy debaty „Wieś, rolnictwo, zrównoważony rozwój”. Myślmy solidarnie o sprawach wsi - apeluje prof. Dariusz Dudek.
 • KE: Maksymalnie 60 tys. euro płatności bezpośrednich
  Zgodnie z projektem w ramach płatności bezpośrednich gospodarstwa mają otrzymywać maksymalnie 60 tys.euro  rocznie.
 • Dania: Wzrosła sprzedaż produktów związanych z dobrostanem zwierząt
  Państwowa pieczęć dobrostanu zwierząt na produktach pochodzenia zwierzecego zyskała wysoką pozycję w Danii.
 • Traktorzysta staranował bariery na przejeździe kolejowym
  38-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem rolniczym wjechał w bariery ochronne na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Sadurki, w gminie Nałęczów (woj. lubelskie). W wyniku wypadku trafił do szpitala.
 • W Konstytucji będzie zapis, że rolnictwo i wieś są szczególnie chronione przez państwo?
  Na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy trwa Kongres ,,Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”, mający przybliżyć odpowiedź na pytanie, jaki ma być fundament prawny naszego ustroju. W referendum przed przyjęciem konstytucji miałoby być zadane pytanie o uwzględnienie zapisu zobowiązującego państwo do szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i wsi.
 • Top 5 chińskiej produkcji świń
  W Chinach postępuje specjalizacja w produkcji trzody chlewnej. Zakłady mięsne integrują się z dużymi fermami świń. Przedstawiamy ranking wyników tamtejszej sprzedaży żywej trzody chlewnej za 2017 r.
 • Więcej pieniędzy na "Modernizację gospodarstw" i wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podjął decyzję o zwiększenia o 70 milionów euro, czyli ponad 274 mln zł, limitu środków finansowych  przeznaczonych na pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" wchodzącego w skład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Dzięki temu około 1,9 tys. osób więcej niż pierwotnie zakładano, może otrzymać pomoc z tego działania. Chodzi o rolników, którzy złożyli w ARiMR wnioski o takie wsparcie w styczniu 2011 r., a w przypadku województwa wielkopolskiego (gdzie w tym roku nie było naboru) o  tych którzy złożyli wnioski w 2009 r. Dołożenie środków stało się  możliwe po  zmianie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Informacja Ministerstwa Rolnictwa dotycząca projektu budżetu na 2012 r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

  W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przyjętej w dniu 5 maja br. przez Radę Ministrów na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49.104 mln zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22.300 mln zł oraz KRUS 15.916 mln zł. Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

 • Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.
  Wniosek o przyznanie płatności rolnicy  mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.
 • W tym roku ARiMR przyjmie wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet
  W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi opracowuje już wzór formularza elektronicznego i pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki i tryb składania wniosków przez Internet. Jak się przewiduje  rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR, o co będzie można wystąpić do kierownika "swojego" biura powiatowego Agencji wypełniając formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
 • Ponad 20,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.
  Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak informował minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Do 31 stycznia 2011 r. Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 20,5 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013. W Niemczech tymczasem, w przeliczeniu na złotówki, wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej a we Francji o ok. 3,6 miliarda zł.